Wynagrodzenia w Polsce

W zawodach takich jak sprzedawca, barman czy fryzjer połowa osób zarabia mniej niż 1300 zł netto miesięcznie, a tylko 1/4 pracowników w tego typu zawodach zarabia więcej niż 1600 - 1700 zł netto. 


Liczba i wiek użytkowników społeczności internetowych

Mapa społeczności to nie lista identycznych serwisów różniących się tylko liczbą użytkowników. Każda z nich to odrębny byt.
Facebook jest wielką toczącą się bezwładnie kulą śniegową. Masą,  która wyszła poza młodych ludzi i porwała ich rodziców. 

Excel jako narzędzie do badań marketingowych

Excel to podstawowe narzędzie w pracy badacza rynku. Nie SPSS, Statistica, tylko właśnie Excel. Owszem, niektóre badania wymagają zaawansowanych analiz statystycznych, z którymi znacznie łatwiej uporać się używając wspomnianych wyżej kombajnów. Ale do ponad 90% wszystkich przeprowadzanych badań wystarczy poczciwy arkusz kalkulacyjny.