Desk research

Desk research to metoda stosowana w większości realizowanych badań marketingowych. Może stanowić wstęp do badania - do rozpoznania rynku, do zbudowania bazy danych do badania, ale także jako jedyna, i jednocześnie najtańsza metoda badania.