Dla kogo jest Google Plus?

Google Plus to portal społecznościowy, najbardziej zbliżony do Facebooka (przynajmniej wśród największej konkurencji). W krajach hiszpańskojęzycznych i w Stanach używa go znacznie większy procent Internautów, niż w Polsce. Jednocześnie przekrój społeczny  polskich użytkowników G+ jest dość unikalny. 
Foto

Nastawienie a postrzeganie, czyli kiedy margaryna jest masłem, a masło margaryną.

Konsumenci mają skłonność do spostrzegania rzeczy takimi, jakimi chcą lub potrzebują je widzieć. Im silniejsze mają oczekiwania odnośnie tego co chcą zobaczyć, usłyszeć lub poczuć, tym większą mają również tendencję do ignorowania niezgodnych z własnymi potrzebami bodźców otoczenia.