Panel BCE

Jeśli chcesz brać udział w badaniach marketingowych i otrzymywać za to wynagrodzenie zarejestruj się w Panelu BCE

Możesz brać udział w ankietach połączonych z testami produktów w centrach miast, fokusach (czyli wywiadach grupowych), badaniach użyteczności stron www (m.in. metodą eyetracking) oraz przeprowadzać badania jakości obsługi klientów jako Tajemniczy Klient. 


Wysokość wynagrodzenia zależy od typu badania oraz kryteriów jakie muszą spełniać uczestnicy. 

W przypadku ankiet połączonych z testowaniem produktów oraz w przypadku wywiadów grupowych (tzw. fokusów) wynagrodzenie wypłacane jest zawsze zaraz po badaniu w postaci gotówki lub Bonów Sodexo. 

W przypadku badań typu Tajemniczy Klient wynagrodzenie wypłacane jest przelewem, najczęściej w ciągu 30 dni od zakończenia badania.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w badaniach otrzymują emaile z informacjami o zbliżającym się badaniu, w tym o wysokości i formie wynagrodzenia. Osoba rekrutująca do badań może też kontaktować się telefonicznie. 

Uczestnictwo w badaniach wymaga czasami spełnienia określonych kryteriów, w takich przypadkach badanie właściwe poprzedzone jest krótką ankietą z pytaniami rekrutacyjnymi. 

Przejdź do rejestracji w Panelu BCE 

Regulamin Panelu BCE