Badania rynku

Badania rynku przeprowadzane są dla konkretnej, wskazanej przez zleceniodawcę kategorii produktów oraz dla konkretnych rynków (Polska, wybrane kraje Europy lub świata, lub dla większych obszarów - np. badanie europejskiego lub światowego rynku danego produktu).

Analiza rynku najczęściej obejmuje takie zagadnienia jak:
 • Wielkość rynku (produkcja, import, eksport) 
 • Regulacje prawne (przepisy, wymagane zezwolenia, licencje, certyfikaty) obowiązujące w badanym kraju dla danego produktu. 
 • Analiza konkurencji - charakterystyka najważniejszych firm konkurencyjnych oraz ich oferty
 • Charakterystyka struktury sprzedaży i modeli dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa (sposoby docierania z informacją do klientów, reklama, lista wydarzeń i targów branżowych w danym kraju)
 • Budowa bazy potencjalnych odbiorców (dystrybutorów, hurtowni i bezpośrednich klientów - w zależności od typu produktu)

Opcje dodatkowe:
 • Analiza półki sklepowej w kategorii badanego produktu (w Polsce lub w wybranych krajach), w tym zdjęcia półek w wybranych sklepach
 • Zebranie i analiza ofert firm polskich
Badania rynku realizowane są metodą desk research, z wykorzystaniem danych udostępnianych przez urzędy statystyczne, instytucje rządowe i międzynarodowe, raporty firm badawczych, artykuły prasowe, sprawozdania finansowe oraz strony www firm branżowych.

W przypadku rynku polskiego oferujemy także:
 • Ankietę internetową (dla produktów lub usług z rynku B2C)
 • Wywiady telefoniczne lub wywiady osobiste (dla produktów z rynku B2B)
 • Badania typu Tajemniczy Klient 

Jeśli chcesz otrzymać ofertę na badania rynku wraz z cennikiem KLIKNIJ TUTAJ