Struktura Populacji Polski i struktura próby badawczej.

W badaniach marketingowych coraz rzadziej stosuje się metody losowego doboru próby, zastępuje się je natomiast "kwotowym" doborem próby.

Oznacza to, że przekrój respondentów biorących udział w badaniu jest określany z góry w taki sposób aby struktura próby odpowiadała strukturze całej badanej populacji.

Poniżej przedstawiamy najnowsze dane charakteryzujące mieszkańców Polski, wykorzystywane do konstruowania próby badawczej.

Populacja Polski w Polsce na początku 2017 r. wynosiła 38 433 tysięcy osób.

Na wierzchołkach wyżów demograficznych znajdują się osoby w wieku około 30 i 60 lat. Niż demograficzny dotyczy natomiast obecnych nastolatków oraz 50-latków.33-latków jest prawie dwukrotnie więcej niż 14-latków. Osoby z wyżu demograficznego goszczą już na dobre na rynku pracy, z każdym rokiem będzie natomiast ubywać osób wchodzących na ten rynek, za to przybywać będzie osób wchodzących w wiek emerytalny.


W badaniach na populacji dorosłych Polaków najczęściej przyjmuje się przekrój wiekowy próby jak poniżej.Wśród mieszkańców Polski dominują kobiety (52%), mężczyźni stanowią natomiast 48% populacji, ale liczby te są różne w zależności od wieku. Mężczyźni stanowią liczebniejszą grupę w przypadku osób do 44 roku życia. W przedziale wiekowym 45 - 54 liczba mężczyzn i kobiet się zrównuje, natomiast wśród osób starszych dominują kobiety.W miastach żyje 62% mieszkańców wobec 38% zamieszkujących wsie. Przy czym w przedziale   wiekowym 25-34 liczba mieszkańców miast osiąga swoje maksimum (70% osób z tego przedziału mieszka w miastach, wobec 30% zamieszkujących wsie).
Najbardziej zaludnione województwa to mazowieckie (14% mieszkańców Polski) oraz śląskie (12%).Opracowanie na podstawie danych GUS z 2017 r.