Badania internetowe

Badania internetowe to najtańsza i najszybsza metoda realizacji badań marketingowych, stosowana do uzyskania informacji o konsumentach indywidualnych, ich preferencjach, stylu życia, dokonywanych zakupach, wielkości konsumpcji badanych produktów i korzystania z usług. 

Z użyciem ankiety internetowej można zbadać m.in.

  • Wielkość rynku i udziały w rynku badanego produktu lub usługi.  Instytucje publiczne (typu GUS) nie gromadzą  informacji o wartości sprzedaży/importu/eksportu wąsko określonych produktów komercyjnych, natomiast producenci i dystrybutorzy również nie ujawniają najczęściej takich danych z powodu tajemnicy handlowej. Dlatego w takich przypadkach uzyskanie informacji o konsumpcji bezpośrednio od odbiorców końcowych jest jedynym możliwym sposobem na oszacowanie wielkości rynku. 


  • Preferencje konsumentów dotyczące badanego produktu lub usługi, miejsce i sposób zakupu oraz konsumpcji, częstotliwość dokonywania zakupu i konsumpcji, czynniki decydujące o zakupie, wyborze marki i typu produktu – tego typu informacje można uzyskać wyłącznie bezpośrednio od samych konsumentów, a ankieta internetowa jest jedną z najlepszych metod dotarcia do odbiorców końcowych.


  • Charakterystykę psycho-demograficzna grupy docelowej dla badanego produktu. Przy pomocy ankiety internetowej kierowanej do grupy odbiorców (obecnych lub potencjalnych) badanego produktu lub usługi możemy się dowiedzieć kim jest nasz klient: ile ma lat, jakiej jest płci, jakie ma wykształcenie, gdzie mieszka, jakie ma cechy charakteru (np. czy chętnie sięga po nowości, czy woli sprawdzone produkty), jaki ma styl życia, co ogląda w TV, jakiego radia słucha, jakie strony/portale internetowe odwiedza.


  • Ocenę przez konsumentów nowej koncepcji produktu, opakowania, nazwy, logo, reklamy. Ankieta internetowa może zawierać treści multimedialne, w tym zdjęcia i filmy, dlatego jest to dobra metoda na badanie tego typu elementów. Z wykorzystaniem ankiety internetowej można również testować same produkty, w której respondenci wypełniają ankietę rekrutacyjną, po spełnieniu kryteriów udziału w badaniu otrzymują pocztą (lub przez ankietera) produkt do testowania, a w trakcie i po zakończeniu badania wypełniają kolejne ankiety. Dzięki temu nie ma konieczności kilkukrotnego odwiedzania respondenta w domu.


Badania internetowe stają się coraz bardziej popularne w związku ze stale rosnącym korzystaniem z Internetu również przez starsze osoby. Znika więc problem z brakiem reprezentatywności próby badanej, co eliminuje się dodatkowo poprzez zastosowanie kwotowych (a nie losowych) metod doboru próby, czyli próbę dobiera się z góry określając kryteria demograficzne w taki sposób, by odzwierciedlała ona strukturę populacji. 

Koszt badania internetowego

Ankiety internetowe są najtańszą formą realizacji badań marketingowych. Koszt jednej ankiety internetowej (wśród osób spełniających kryteria badania) waha się najczęściej między 5 a 10 zł.  W przypadku wywiadów telefonicznych koszt zwiększa się przynajmniej dwukrotnie, natomiast wywiady osobiste z użyciem ankiety papierowej (PAPI) lub na laptopie (CAPI) są często jeszcze droższe. 

Czas realizacji badania internetowego

Badanie internetowe jest też najszybszą formą realizacji. W porównaniu z ankietami papierowymi odpada czas na druk ankiet, szkolenie ankieterów i kodowanie wypełnionych ankiet. Również dotarcie do respondentów jest szybsze. Wyniki badania można uzyskać nawet w 24 godziny od wysłania maili z linkiem do ankiety.


Oczywiście badania internetowe mają również swoje wady i nie zawsze możliwe jest ich wykorzystanie. 

Kiedy nie stosuje się ankiet internetowych:

  • Przede wszystkim w badaniach B2B. Generalnie realizacja badań z użyciem ankiety internetowej wysyłanej do firm kończy się niepowodzeniem, ponieważ liczba wypełnionych w ten sposób ankiet jest marginalna (najczęściej poniżej 1%).  


  • W badaniach na grupach specjalistów (m.in. wśród lekarzy i prawników) oraz wśród osób najbardziej zamożnych (5% populacji najlepiej zarabiających). Tego typu osoby korzystają z Internetu, ale nie są zainteresowane wypełnianiem ankiet (lub nie mają na to czasu).


  • W badaniach ograniczonych przestrzennie – jeśli badana jest populacja np. tylko z jednego niedużego miasta, bądź badanie dotyczy osób odwiedzających konkretny sklep w danej lokalizacji, najlepszą metodą będzie tu wywiad osobisty prowadzony przez ankietera w tej konkretnej lokalizacji.


Panel BCE
Posiadamy własny Panel do badań internetowych, w których zarejestrowani respondenci wypełniają ankiety w zamian za drobne wynagrodzenie. Obecnie w naszym Panelu jest około 20 tysięcy zarejestrowanych osób. Taka liczba pozwala na zrealizowanie większości badań na reprezentatywnej próbie respondentów. 


Jeśli chcieliby Państwo zlecić przeprowadzenie badania metodą ankiety internetowej proszę o kontakt telefoniczny (+48 794 956 353), emailowy ( kontakt@bce-badania.pl ) lub wypełnienie krótkiego formularza określając swoje potrzeby badawcze. W odpowiedzi przygotujemy ofertę z wyceną.