Automatycznie generowane raporty z ankiety internetowej


Poniżej przykładowy raport generowany automatycznie w naszym systemie ankiet internetowych. 


Ankiety internetowe


Ankiety internetowe są najtańszą formą badań marketingowych. 

Za 89 zł miesięcznie możesz na bieżąco monitorować zadowolenie oraz lojalność swoich klientów, kontrahentów i pracowników.

 Testuj bezpłatnie


Wystarczy, że utworzysz krótką ankietę (lub kilka ankiet osobno dla różnych grup respondentów) i opublikujesz ankietę na swojej stronie lub dołączysz link do ankiety np. do wysyłanej mailowo faktury. 

Utworzymy dla Ciebie konto, gdzie będziesz mógł tworzyć ankiety i na bieżąco przeglądać poszczególne odpowiedzi lub automatycznie generowane raporty z wykresami i statystykami. 
W cenie 89 zł miesięcznie (+23% VAT) otrzymasz:

1. Konto z loginem i hasłem do systemu
2. Możliwość tworzenia i edytowania ankiet (do 3 aktywnych ankiet jednocześnie)
3. Nieograniczona liczba odpowiedzi w każdej ankiecie
4. Możliwość ustawiania warunków do pytań (pytanie widoczne lub niewidoczne w zależności od udzielonej odpowiedzi w innym pytaniu)
5. Możliwość ustawienia pytania jako obowiązkowego lub nieobowiązkowego
6. Wszystkie pytania na jednej stronie, lub grupa pytań na jednej stronie lub każde pytanie na osobnej stronie
7. Możliwość ustawienia strony powitalnej i końcowej z podziękowaniem za udział w ankiecie
8. Możliwość ustawienia przekierowania na konkretną stronę www po zakończeniu ankiety
9. Możliwość ustawienia powiadomień emailowych o wypełnionej ankiecie z wszystkimi odpowiedziami
10. Możliwość eksportu odpowiedzi do pliku xls, csv, doc, pdf
12. Automatycznie generowane raporty ze statystykami i wykresami do każdego pytania. Zobacz jak wygląda taki raport
11. Kilka różnych szablonów ankiety. Zobacz przykładową ankietę.
12. Ankiety anonimowe lub identyfikacja respondentów przez token
13. 29 rodzajów pytań, w tym:

 • tekst, krótki, długi lub bardzo długi dowolny tekst, wielokrotny krótki dowolny tekst
 • data/czas
 • przesyłanie pliku
 • płeć
 • ranking
 • równanie
 • tak/nie
 • wartość liczbowa, wielokrotna wartość liczbowa
 • wersja językowa
 • lista radio, lista rozwijana, lista z komentarzem
 • skala 5 punktowa
 • tabele: tabela liczby, tabela tak/nie/nie wiem, tabela teksty, tabela wzrost/bez zmian/spadek, tabela skala 5 lub 10 punktowa, tabela dwóch skal, tabela w kolumnach
 • pytania wielokrotnego wyboru z komentarzami lub bez

 Kliknij i przetestuj konto do ankiet bezpłatnie


Dodatkowo możesz zamówić:

1. Konsultacje lub pomoc w utworzeniu treści ankiety, tak, by najlepiej spełniała swoje zadanie

2. Utworzenie ankiety internetowej w systemie na podstawie gotowej treści ankiety

3. Własne logo/identyfikację wizualną w szablonie ankiety

4. Profesjonalny raport z analizą otrzymanych odpowiedzi, wnioskami i rekomendacjami.


 Przykładowa ankieta


 Przykładowy raport generowany automatycznie

Badania konsumentów


W ramach badań konsumenckich możemy zaproponować Państwu następujące typy badań:

 • badania postaw, preferencji i zwyczajów konsumenckich
 • badania grupy docelowej danego produktu lub usługi (U&A)
 • badania znajomości i świadomości marki, skojarzeń z marką, pozycji marki
 • testy produktów, opakowań, konceptów reklamy


Badania tego typu mogą dotyczyć zarówno klientów indywidualnych (B2C) jak i biznesowych.

Badania mogą być realizowane metodą ankiet internetowych (CAWI), wywiadów telefonicznych (CATI), wywiadów osobistych z użyciem ankiety papierowej (PAPI) lub na tablecie (CAPI).

W badaniach konsumentów stosujemy również jakościowe metody badań, czyli grupy fokusowe (FGI) lub indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane przez moderatorów.