Badania konsumentów


W ramach badań konsumenckich możemy zaproponować Państwu następujące typy badań:

  • badania postaw, preferencji i zwyczajów konsumenckich
  • badania grupy docelowej danego produktu lub usługi (U&A)
  • badania znajomości i świadomości marki, skojarzeń z marką, pozycji marki
  • testy produktów, opakowań, konceptów reklamy


Badania tego typu mogą dotyczyć zarówno klientów indywidualnych (B2C) jak i biznesowych.

Badania mogą być realizowane metodą ankiet internetowych (CAWI), wywiadów telefonicznych (CATI), wywiadów osobistych z użyciem ankiety papierowej (PAPI) lub na tablecie (CAPI).

W badaniach konsumentów stosujemy również jakościowe metody badań, czyli grupy fokusowe (FGI) lub indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane przez moderatorów.