Gdzie jeździmy na wakacje. Raport

Według najnowszego raportu GUS dotyczącego wyjazdów turystycznych Polaków, na wakacje w Polsce najchętniej jeździmy nad morze (województwo pomorskie i zachodniopomorskie), natomiast za granicę do Włoch, Chorwacji, Grecji, Czech oraz Hiszpanii.
Na wakacje jeździmy częściej i wydajemy na nie więcej pieniędzy.

W 2017 r. 59% mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat wzięło udział w minimum jednym prywatnym wyjeździe. Rok wcześniej wyjeżdżało 4,4% Polaków mniej. 


W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 68,7 mln podróży (jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach) – o 6,8% więcej niż w 2016 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 55,2 mln. W podróżach krajowych więcej było wyjazdów krótkookresowych (2-4 dniowych) – 32,4 mln, natomiast wyjazdów dłuższych, minimum 5-dniowych o prawie 10 mln mniej (22,9 mln).

Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,4 mln  - w tym dominowały podróże trwające 5 dni lub dłużej (10,8 mln).


W 2017 r. wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami wyniosły 66,1 mld zł (o 10,6% więcej niż w 2016 r.), z tego 25,0 mld zł (o 10,3% więcej niż w 2016 r.) przypadało na krajowe wyjazdy z noclegami, a 28,2 mld zł (o 12,0 % więcej niż w 2016 r.) na zagraniczne wyjazdy z noclegami oraz 12,8 mld zł na zagraniczne podróże jednodniowe (o 8,0% więcej niż w 2016 r.). 

Przeciętne wydatki jednej osoby na podróż krajową trwającą 2–4 dni wyniosły 310 zł, na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 911 zł, a na zagraniczną odpowiednio 1 473 zł i 2 583 zł. Na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 369 zł.


W 2017 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem, najwięcej turystów odwiedziło województwo pomorskie i małopolskie – odpowiednio 6,2 mln i 6,1 mln osób, następnie mazowieckie i zachodniopomorskie – 5,5 mln i 5,3 mln osób. W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie i małopolskie, zaś podczas podróży trwających 5 dni lub dłużej – województwa nadmorskie: pomorskie i zachodniopomorskie. Mieszkańcy Polski za granicę podróżowali głównie do krajów europejskich (92% podróży). Najwięcej podróży (2357 tys.) odbyli do Niemiec, następnie do Włoch (1000 tys.) i Wielkiej Brytanii (971 tys.) oraz Czech (725 tys.), Chorwacji (684 tys.), Grecji (671 tys.), Hiszpanii (662 tys.) i Austrii (424 tys.). 389 tys. podróży mieszkańcy Polski odbyli do Słowacji oraz 365 tys. do Francji. 

Popularnymi krajami podróży mieszkańców Polski były również: Szwecja – 276 tys., Norwegia – 274 tys., Węgry – 271 tys., Bułgaria – 233 tys., Holandia – 216 tys. i Turcja 212 tys. Popularnymi krajami spoza Europy, do których podróżowali mieszkańcy Polski były również Stany Zjednoczone – 141 tys. oraz Egipt – 117 tys. podróży.

Biorąc pod uwagę podróże typowo wakacyjne i rekreacyjne, jako cel podróży najczęściej wybieraliśmy Włochy, Chorwację i Grecję. 

Źródło danych: GUS