Praca zawodowa vs czas prywatny pracowników

Coraz większa popularność bloggerów i youtuberów zarabiających na tworzeniu treści w Internecie, oraz rozwijająca się ciągle branża IT, w której można jednocześnie dobrze zarabiać i pozwolić sobie na pracę z domu, powoduje że coraz więcej osób chciałoby mieć możliwość pracy zdalnej i wykonywania pracy zgodnej z naszym hobby. 

Praca jest dla nas bardziej ważna niż życie towarzyskie, ale mniej ważna niż czas dla siebie (rozwijanie własnych pasji) i czas dla najbliższych. 65% respondentów w badaniu Gumtree z 2018 r. odpowiedziało, że praca jest dla nich bardzo ważna. Przy czym średnią tą zaniżają pracownicy niewykwalifikowani, z których tylko 38% zadeklarowało, że praca jest dla nich bardzo ważna.

Czas dla najbliższych najważniejszy jest dla pracowników biurowych (89%), natomiast najmniej ważny dla rolników (51%) i przedsiębiorców (57%). Wynika to prawdopodobnie z charakteru pracy w tych dwóch ostatnich grupach zawodowych, gdzie brakuje wyraźnego oddzielenia czasu pracy i czasu wolnego. Mówi się, że właściciel firmy pracuje 24 godziny na dobę. Gospodarstwa rolne też rządzą się swoimi prawami i na roli ciągle jest coś do zrobienia. 

Życie towarzyskie częściej cenią osoby młode, natomiast zdecydowanie rzadziej osoby w wieku powyżej 60 lat (39%) i rolnicy (17%).W pytaniach o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym respondenci są dość niespójni. Z jednej strony większość (60%) deklaruje, że pomiędzy tymi dwiema kwestiami w ich życiu panuje równowaga, jednocześnie jednak tylko  15% osób uważa że na życie prywatne poświęca za dużo czasu, a za mało na pracę. 

Lekką hipokryzję części pracowników widać też w odpowiedziach dotyczących załatwiania spraw zawodowych w domu i odwrotnie. Więcej osób uważa, że sprawy prywatne mogą być załatwiane w pracy (54%) niż odwrotnie, czyli sprawy zawodowe w domu (46%). Wyrzuty sumienia z powodu załatwiania spraw prywatnych w pracy mamy również rzadziej (9%) niż z powodu załatwiania spraw zawodowych w czasie prywatnym (13%).

Praca zawodowa wykonywana w czasie prywatnym to najczęściej rozmowy telefoniczne/sms-y ze współpracownikami (28%) oraz czytanie maili służbowych (25%). Jeszcze częściej wymieniane było myślenie o pracy (46%) i rozmowy o pracy z bliskimi (38%), ale trudno te elementy określić wykonywaniem obowiązków zawodowych. W sytuacji odwrotnej czyli życiem prywatnym w czasie pracy najczęściej wskazywane są rozmowy z najbliższymi (22%) i surfowanie po Internecie (19%). 


Przy podejmowaniu pracy (w trakcie rekrutacji) dla pracowników najważniejsze są oczywiście zarobki, a na kolejnych miejscach atmosfera w pracy i charakter przełożonych. 

Pracodawcy zapytani o to co oni uważają, że jest najważniejsze dla pracowników podczas rekrutacji, na pierwszych miejscach wskazali również zarobki i atmosferę w pracy, ale w kolejnych punktach odpowiedzi pracowników i pracodawców już się nieco rozmijają. Pracodawcy zdecydowanie nie doceniają kwestii charakteru przełożonych, który wskazali dopiero na 7 miejscu. Nie doceniają również możliwości pracy zdalnej – 53% pracowników wymieniło ten element, a wśród pracodawców zaledwie 40%.


Respondenci zapytani o to, jak chcieliby pracować za 5 lat, najczęściej wymieniali pracę zgodną ze swoim hobby (72%) i pracę niezależną od miejsca zamieszkania, czyli pracę zdalną (70%).  Im młodsi pracownicy, tym bardziej zależy im na możliwości pracy z domu (choćby przez jeden dzień w tygodniu). Stosunkowo duża grupa osób myśli również o byciu freelancerem lub mikroprzedsiębiorcą (43%).


Źródło: Raport Gumtree 2018 "Aktywni Praca w życiu życie w pracy"