Oferta

Naszym klientom możemy zaoferować opracowanie koncepcji oraz wykonanie dowolnych badań marketingowych.

 Ankiety internetowe


 Badania konsumentów


Realizujemy zarówno badania ilościowe jak i jakościowe. Stosujemy metody badań takie jak:  • Desk research, czyli analiza danych ze źródeł wtórnych
  • CAWI, czyli ankiety internetowe
  • CATI, czyli badania telefoniczne
  • PAPI, czyli wywiady osobiste z użyciem kwestionariusza wywiadu
  • IDI - indywidualne wywiady pogłębione (nagrywane na dyktafonie)
  • FGI - fokusy, czyli grupowe wywiady pogłębione (nagrywane na video)


Oferujemy badania takie jak: